Disclaimer

Nedfinity Webdesign spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Nedfinity Webdesign behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Nedfinity Webdesign geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Nedfinity Webdesign geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Nedfinity Webdesign garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Nedfinity Webdesign aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Cookieverklaring

Start jouw digitale reis

Realiseer jouw online groei met onze hulp!

Bij Nedfinity is elk project uniek, net als jouw digitale ambities. Laten we beginnen met een gesprek om jouw visie te ontdekken. Samen zetten we de eerste stappen naar online succes.

Renzo Koning
Naar boven scrollen