Stavoor

Stavoor is een landelijke opleidingsorganisatie die cursussen en trainingen verzorgt in verschillende vakgebieden. Van medezeggenschap en inspraak tot participatie en samenwerken. Het doel? Mensen stimuleren om betrokken te raken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving.