NSure

NSure is een gecertificeerd, high-tech testblab in Wageningen voor de agro- en voedingsindustire. Het bedrijf voert testen uit voor diverse kwaliteitseigenschappen in fruit, groente en boom- en sierteeltproducten. De ambitie is om uit te groeien tot de wereldwijde partner in kwaliteit voor de agro-industrie.